Αρχική / Λευκώματα / Scania / Scania 164 4

Scania 164 with "An Amzer Ar Gouenec Eo" Breton for Time is money on cab front. Italeri kit with KFS resin bonnet and a real wood floor in the cab.
Σύνολο hits: 9180188
Οι πιο πρόσφατες επισκέψεις τα τελευταία 10 λεπτά: 51
Επιτυχίες τρέχουσας ώρας: 287
Επισκέψεις Χθες: 7691
Επισκέπτες των τελευταίων 24 ωρών 146
Επισκέπτες τρέχουσας ώρας: 35
Πρόσφατος Επισκέπτης (ες): 21